LOADING CLOSE

درباره شکوفا

پیام مدیر عامل

عبدالعظیم صادق زاده کاشانی

شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق با تکیه بر توانمندیهای مدیریتی و سرمایه ای خود و پتانسیل های کشور بر آن است که در عرضه محصولات و خدمات پایدار و باکیفیت در رشد و توسعه صنعت و تجارت کشور به نوبه خود سهیم باشد. تامین رضایت مصرف کنندگان ایرانی از مبنایی ترین ارکان سرمایه گذاری شکوفا در عرضه محصولات و خدمات می باشد. ایجاد و توسعه برندهای ایرانی و برآیند سازی منابع انسانی و مالی در خدمت صادرات محوری ترین سیاست رشد و توسعه در شرکت شکوفا می باشد. امید داریم درحد امکانات خویش با شتاب دادن به کسب و کارهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی نوآورانه بتوانیم موجب به ظهور رسیدن و توسعه طرح های نو و مولد در کشور باشیم.

ما چه کار میکنیم؟

شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق سرمایه گذاری فعال و استراتژیک است. ما سرمایه و تخصص مدیریت ریسک را برای کمک به ایجاد کسب و کارهای پایدار و شتاب دادن به طرح های بدیع در زمینه تولید و خدمات ارائه می دهیم.

برند آفرینی، توسعه پایدار و تامین بازگشت سرمایه اصول محوری خط مشی سرمایه گذاری ماست. 

 

بیشتر

ماموریت شکوفا

جهان در حال تغییر در اطراف ما است. برای توسعه باید به جلو برویم، ایجاد ارزش در برندها و درک روند و نیروهایی که کسب و کار ما را در آینده شکل می دهند و ایجاد فرصت های مولد ماموریت اصلی ماست.

نقشه راه ما با مأموریت ما آغاز می شود که پایدار است. این هدف ما را به عنوان یک شرکت مدیریت سرمایه تثبیت و به عنوان معیار عمل می کند و ما اقدامات و تصمیماتمان را بر این مبنا می سنجیم. 

 

بیشتر

چشم انداز شکوفا

چشم انداز ما ساده است – ما معتقدیم که در این جهان پیچیده و سریع، ایجاد محیط کسب و کار ساده و الهام بخش امری حیاتی برای  رشد و توسعه است.

در شکوفا ما خودمان را “معماران تغییر” می بینیم و، مانند همه معماران خوب، ما طرح های متنوعی را برای کسب و کار و تولید طراحی می کنیم.

 

بیشتر
0
محصولات
0
خدمات
0
پروژه ها
0
شرکت های تابعه